(Turkish) Tekstil Fabrikaları için Endüstriyel Evaporatif Sulu Klima Soğutma Sistemleri

tekstil dokuma ; tekstil dokuma fabrikalarında işletme içersinde iklimlendirme çok önemlidir. dokuma makinasında çalışan ipliğin makinadaki performansı yüksek olabilmesi için ipliğinde kendi içersinde bir rutubeti olması lazım. bu rutubeti sağlayan klimalardır. iplik dokuma makinasına geçtiği yerlerde sürtünmeden dolayı hav çıkarır bu hav ne kadar azsa ipliğin rutubeti çalışma şartlarına göre standart değerlerde olduğunu gösterir. bu hav az olduğu müddetçe hem fire azalır hemde kumaşlardaki hatalar minimum olur. Neden sulu klima…