Endüstriyel evaporatif sulu soğutucu klimaların üretim tesislerinin büyümesine katkısı

Springday Endüstriyel Evaporatif Sulu Soğutucular ile Tekstil Fabrikaları ve diğer üreticiler kazanıyor 

Üretim tesisleri üretim alanlarındaki sıcaklıkları düşürmek için modern bir soğutma biçimi olan ve son zamanlarda düşük masrafları ve çevre dostu olma özellikleriyle popülerleşen endüstriyel evaporatif sulu soğutucuları işyerlerine kurmaktadırlar. Springday Endüstriyel evaporatif sulu soğutucular bu soğutmayı buharlaşan suyun yarattığı etki ile gerçekleştirirler. Ayrıca, ortama nem verdikleri için de sağlıklı bir ortam oluştururlar. Üretim tesisleri yarattığı fayda nedeniyle endüstriyel evaporatif sulu soğutucular dahil olmak üzere soğutma sistemlerini kullanmamayı seçenek olarak bile düşünmemektedirler. Zira doğrudan olmasa bile bu soğutucular artan üretimde ve mevcut potansiyelin maksimum kullanımında dolaylı olan çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Şurası kesindir ki daha iyi soğutma daha iyi bir üretim ortamı yaratacaktır. Aşağıda endüstriyel evaporatif sulu soğutucuların üretim tesislerinin performansına nasıl katkı yaptıklarını başlıklar halinde bulabilirsiniz.

Daha iyi çalışma koşulları:

 

Endüstriyel evaporatif sulu soğutucular üretim tesislerinde çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmektedir. Üretim tesislerindeki sıcaklıklar normal oda sıcaklıklarına kıyasla çok daha yüksektirler. Bunun sebebi makinelerin ürettiği ısı ve yoğun çalışan sayısıdır. Ayrıca, makineler de doğrudan ateş ve sıcaklık yayıcı unsurlar içerebilirler. Böylesi sıcaklıklar en güçlü insanları dahi birkaç saat içinde güçten düşürebilmektedirler. Bitkin vücutları ile işçilerin çalışma süresince maksimum performanslarını ortaya koymaları imkansızdır. Bu durum düşük üretim, azalan gelirler ve kötü bir etkinlik seviyesi sonucunu doğuracaktır. Endüstriyel evaporatif sulu soğutucuların üretim tesislerine kurulması ile birlikte çalışma koşulları iyileşecek ve çalışanlar enerjilerini çok daha uzun süreler boyunca koruyabileceklerdir.

 

Makinelerden Daha İyi Performans Alma          

 

Büyük üretim merkezleri daha kompleks işleri yapabilmek için birçok büyük makineyi bünyesinde bulundururlar. Bu büyük ve hacimli makineler çalışmayı negatif etkileyebilecek yoğun bir sıcaklık yayarlar. Bu sıcaklık hem çalışanlar hem de doğrudan sıcaklığı yayan makineler için olumsuz bir durum yaratırlar. Ayrıca, bazı makineler çalışabilmeleri için mutlaka belli bir sıcaklığın altında olan ortamları gerektirebilirler. Makinelerin performansını ve etkinliğini artırmak için iyi ve etkin bir endüstriyel evaporatif sulu soğutucunun üretim alanına kurulması zorunludur. Böylelikle makinelerin optimal performans sunmaları garanti altına alınır. Soğutma gibi temel yan fonksiyonların sağlanmadığı üretim tesislerinde istenen performansın alınması neredeyse imkansızdır.

 

Sağlıklı Soğutma

 

Havalandırma boruları gibi birçok geleneksel soğutucu yeterli soğutmayı sağlayamazken klimalar gibi gaz sıkıştırma teknolojisi ile çalışan soğutma araçları da aynı havayı devri daim ettirmektedirler. Bu uzun çalışma saatleri boyunca aynı havayı teneffüs eden işçilerin sağlığı için negatif bir etki yapacaktır. Uzun vadede ise sağlık sorunlarının ve işe gelmeme günlerinin artması sonucunu doğuracaktır. Neticede üretim ve tesislerin büyümesi azalacaktır. Sürekli taze hava sunan endüstriyel evaporatif sulu soğutucular ise bu negatif etkiyi ortadan kaldırdıkları gibi üretim alanına sürekli olarak soğuk ve taze hava sunmaktadırlar ve kapı ve pencerelerin kapatılmasına gerek duymadan rahat çalışabilmeyi imkanlı hale getirmektedirler.

 

Düşük Maliyetler

 

Hangi soğutma tekniği olursa olsun tüm soğutma araçları ve cihazları yoğun bir elektrik kullanımı yapmaktadırlar. Bu da yüksek enerji masraflarını ortaya çıkarmaktadır. Karlılığı düşüren bu durum yine de katlanılması gereken bir maliyeti oluşturmaktadır. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi soğutması yapılmayan, soğutma cihazları kurulmayan bir üretim tesisinin olması bile hayal edilemez.

 

Bununla birlikte endüstriyel evaporatif sulu soğutucular geleneksel soğutuculara göre %80’ye kadar daha düşük elektrik masrafları ortaya çıkarmaktadırlar. Bunun sebebi, endüstriyel evaporatif sulu soğutucularını çalıştırma maliyelerinin sadece su maliyeti ve cihaz içindeki fanın döndürülmesi masrafından ibaret olmasıdır. Islak pedin üzerinden üflenen hava ortamı soğuturken çok düşük elektrik masraflarını ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir sonuç karlılığın artmasını ve üretim tesislerinin ve genel olarak endüstrinin büyümesini sağlamaktadır.

 

Endüstriyel evaporatif sulu soğutucular çalışma koşullarının iyileştirilmesi, makinelerden daha iyi performans alınması, sağlıklı soğutma ve düşük maliyetler gibi faktörler ile genel üretim seviyesini artırmaktadırlar. İyileşen üretimin sağladığı fayda uzun vadede ülke ekonomisini de pozitif yönde etkileyecektir. Doğal ve modern olan endüstriyel evaporatif sulu soğutucular günümüzde yukarıda saydığımız faktörlerle birlikte üretim tesisleri arasında gittikçe popülerleşerek neredeyse standart soğutma araçları haline dönüşmektedirler.

Springday Evaporatif Soğutma Sistemleri olarak bizden fiyat almadan fabrikanıza serinletme ve soğutma sistemleri uygulatmayın.

Daha fazla bilgi için lütfen tarafımıza ulaşınız.