Tavuk Çiftlikleri için Fan Ped

Kanatlı hayvanların barındırılmasında hava akışının önemi

Tavuk Çiftlikleri için Fan Ped Evaporatif Soğutucu Çözümleri

 

Fan ped Evaporatif soğutma tüm dünyada sıcak havalarda kanatlı hayvanlara konforlu bir ortam sunmak için kullanılan en etkin yöntemlerden birisidir. Bu böyle olsa da bu hayvanların bizlerden farklı metabolizmaların olması nedeniyle hava akışına çok daha fazla ihtiyaç duyduklarının bilinmesi önemlidir.

 

Kanatlı hayvanların metabolizmaları temel olarak tüketilen enerjinin %25’ini temel biyolojik fonksiyonları için kullanırken (nefes almak, kan pompalanması, bağışıklık sistemi vs.) geri kalan %75’i sıcaklık olarak vücuttan salmaktadırlar. Sıcaklık faktörü kanatlı bir hayvanın normal vücut sıcaklığını koruması ve hayatta kalması için mutlaka kurtulunması gereken bir unsurdur. Bu açıdan kuşlar arabalara benzemektedirler. Arabanın yaktığı benzinin sadece %35’i temel araba fonksiyonları için kullanılırken (hareket, benzini pompalama, motor sıcaklığını koruma, klima, ışıklar, radyo vs.) geri kalan enerji fazla sıcaklık olarak dışarı atılmaktadır.

Bir kuş iki şekilde fazla sıcaklıktan kurtulabilmektedir: 1. Sıcaklığın çevresinde bulunan havaya verilmesi 2. Solunum sisteminden çıkan su buharı ile sıcaklıktan kurtulma. Birinci tip sıcaklığın verilmesi kuşun vücut sıcaklığının çevredeki havadan daha yüksek olmasıyla gerçekleşir. Daha sıcak olan vücut çevredeki havayı ısıtırken sıcaklıktan da kurtulmuş olur. İkinci tip sıcaklığın verilmesi ise vücuttan solunum yoluyla çıkan su buharının sıcaklığı götürmesi ile gerçekleşir. Bu noktada vücuttan solunum yoluyla atılan su buharının miktarı ortam içindeki nemin derecesiyle yakından ilişkilidir. Yani ortamdaki nem ne kadar düşükse kuşun nefesinden çıkan buhar miktarı o kadar fazla olacaktır. Tam tersini düşünürsek eğer daha yüksek nem varsa daha düşük miktarda buhar ve dolayısıyla ısı salınımı ortaya çıkacaktır.

 

Ayrıca, ilave bir bilgi vermek gerekirse tavuklar vücut ısılarının %60’ını solunum yoluyla geri kalan %40’nı ise çevredeki hava yoluyla dışarı vermektedirler. İnsanlarda ise bu oran %28’e %72’dir. Yani kanatlı hayvanlar vücutlarındaki ısıyı atmak için çok daha fazla solunum yoluyla buharın atılmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çerçevede nemin yüksek olması insanlar için bir noktaya kadar tolere edilebilirken aynı şey tavuklar için geçerli olmayacaktır.

 

Bu çerçevede evaporatif soğutma yeterli gelmeyecektir. Soğutmanın sağlanmasının yanı sıra hava değişim oranının da yüksek olması gerekmektedir. Sadece evaporatif buharlaşma nemi artıracağı için kanatlı hayvanların solunum yoluyla vücutlarından attıkları sıcaklığın da düşmesine sebebiyet verecektir. Bu noktada hava dolaşım hızı evaporatif soğutmada çok önemli bir değişken olarak önümüze çıkmaktadır.

 

Yani nem oranı yüksek, hava değişim hızı ise yavaş olan bir yetiştirme çiftliğindeki ortam size serin ve konforlu gelebilir ama nem nedeniyle solunum yoluyla sıcaklığın atılmaması, düşük hava değişim hızı ile çevredeki hava sayesinde yine sıcaklığın atılmaması tavuklarda ciddi stresler yaratabilecektir. Bu nedenle evaporatif soğutma kullananların fanlarının güçlü olduğundan ve nemin yarattığı etkiyi ortadan kaldırabilecek kadar hızlı bir hava akışı yarattıklarından emin olmaları gereklidir. Böylece tavuklar için gerçekten konforlu bir ortam yaratılabilir ve sürdürülebilir.

 

Tavuk çiftliklerin de , tavukların sıcak ortamdan dolayı amonyak gazı kümesin içine atılır. Bu gazda kümes içersinde çalışanlar için istenilmeyen bi durumdur. Buda deşarj fanları sayesinde ısı ile beraber amonyak gazı dışarı atılır. Kümes içerisinde her zaman hijyenik ve oksijeni bol hava oluşumu evaporatif soğutma, pedler ve deşarj fanları sayesinde sağlanır. Dünyada en çok kullanılan , en ekonomik ve en sağlıklı sistemdir.

Fan ped fiyatları ve çiftlikleriniz için proje danışmanlığı almak isterseniz lütfen tarafımıza ulaşınız.